Tisk

1/2024


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci 

„Objednávkový formulář“, kde vyplňte

potřebné údaje a odešlete je.                                                                                                                                                 

 Vybrané články:

Dlouhá cesta ke vzniku první poštovní známky / Filípek

9kr známky z emise 1850 na pruhovaném papíru použité.. / Pour

Návrhy legionárskych poštových známok a nálepiek organizácie vojnových invalidov (5) / Češelka

Jíčínské pěší pluky / Kunc

Série RU bankovky 10K /1915 / Pavúk

Příručka známek ČSR 1 1918-1939 – 1. díl

Z OBSAHU

 

 • (1) Dlouhá cesta ke vzniku první poštovní známky
 • (4) 9kr známky z emise 1850 na pruhovaném papíru použité ve všech čtyřech známých poštovních úřadech v Čechách
 • (6) Návrhy legionárskych poštových známok a nálepiek organizácie vojnových invalidov (5)
 • (8) Jíčínské pěší pluky
 • (15) Světová výstava THAILAND 2023
 • (19) Série RU bankovky 10K /1915
 • (21)Východný Griqualand - Mount Currie
 • (IV) Korespondence filatelistů – filatelistická korespondence
 • (příloha 1 – 4) Poštovní úřad 602 00 Brno 2 – 25. část

 

  AUS DEM INHALT

 • (1)     Der lange Weg zur Entstehung der ersten Briefmarke
 • (4) 9Kr-Marken der Ausgabe 1850 auf gestreiftem Papier, verwendet bei allen vier bekannten Postämtern in Böhmen
 • (6) Entwürfe von Legionär-Briefmarken und Aufkleber der Kriegsinvalidenorganisation (5)
 • (8) Die Infanterieregimenter von Jičín
 • (15) Weltausstellung THAILAND 2023
 • (19) Serien der Österreichisch-Ungarischen Banknote 10K /1915
 • (21) Griqualand East - Mount Currie
 • (IV) Korrespondenz der Philatelisten - Philatelistische Korrespondenz
 • (Anlage 1 – 4) Das Postamt 602 00 Brno 2 – Teil 25

 

 FROM THE CONTENTS

 1. (1) The long way to the first postage stamp
 2. (4) 9Kr stamps of the 1850 issue on laid paper, used at all four known post offices in Bohemia
 3. (6) Designs of legionary stamps and stickers of the War Invalids Organisation (5)
 4. (8) The Jičín infantry regiments 
 5. (15) World Exhibition THAILAND 2023 
 6. (19) Series of the Austro-Hungarian banknote 10K /1915 
 7. (21) Griqualand East - Mount Currie 
 8. (IV) Philatelists' correspondence - Philatelic correspondence 
 9. (Appendix 1 - 4) The post office 602 00 Brno 2 - part 25